Iz stranih medija
NASTAVNI PRISTUPI
Pohvalite i poučavajte
objavljeno: 20. srpnja 2021.

 „Nemilosrdna utrka za poboljšanjima može biti iscrpljujuća. Katkad je potrebno reći Dobro si to napravila. I ostaviti onakvim kakvo jest“, piše suradnica TES-a, bivša učiteljica i ravnateljica Megan Dixon.

Članak Zaboravite na „Bilo bi bolje kada bi“ – katkad je dovoljno pohvaliti objavljen je na obrazovnome portalu TES.

Većinu sam svojega radnoga vijeka provela radeći s mlađom djecom u razrednoj nastavi.

Suočeni s razredom od tridesetero šestogodišnjaka brzo spoznate moć pohvale. Dopustite si glasno i naočigled zapaziti kako jedno dijete mirno sjedi i smjesta ćete pred sobom imati 30 pari očiju usmjerenih prema vama, prekriženih ruku i spremnih za početak.

Nadalje, najčitanija knjiga u mojoj učionici često je bila knjiga izvrsnih radova. Riječ je o razrednoj zbirci preslika dječjih radova na kojima su napisane i moje bilješke usmjerene na pozitivne aspekte rada za koji želim da ga djeca razumiju i da su u mogućnosti sjetiti ga se kao primjera – a sve to kako bih ih afirmativno osnažila.

Bravo, dobro si to napravio.

Kao ravnateljica, nastavila sam na isti način.

Pri uvidima u nastavu, prednost bih davala usmjeravanju pozornosti na ono što je uspješno, a zatim bismo razmotrili kako takve pristupe ojačati te ih primijeniti u drugim situacijama.

Naglasak bih stavljala na ono što ljudi mogu napraviti, prepoznajući i potičući njihove sposobnosti, i pomažući im da ih i sami prepoznaju i zatim primijene u suočavanju s izazovima koji se javljaju.

To sam nazvala Pohvali i poučavaj.

Želim da učitelji imaju snažnu mogućnost učenja u obliku dijeljenoga iskustva učenja i poučavanja kako bi se osjećali osnaženima i spremnima suočiti sa svijetom kao i  psihološki sigurnima poduzeti pokusne korake u razvitku.

Kriteriji „nezaustavljivoga poboljšavanja“

Ipak, katkad osjećam da plivam protiv struje.

Dominantni narativ među voditeljima ide u prilog pristupu koji se zasniva na nemilosrdnom prepoznavanju neuspjeha i prostora za poboljšanje – u obliku zastrašujućega „bilo bi bolje kada bi“.

Prema takvu pristupu, moramo se suočiti sa svojim nedostatcima, nedovoljnostima i porazima te ih svladati frontalno. Svaki otpor takvu pristupu nailazi na optužbe bivanja teškim i nedostajanja pozitivnoga duha.

Umorna sam od takva pristupa. Ako ništa drugo, proteklih osamnaest mjeseci pokazalo   nam je posvećenost, suradnju, osobno htijenje, otpornost, svjesnost, dostojanstvo i poštovanje drugih diljem našega sektora.

Hajdemo slaviti jedni druge

Stoga, u duhu pozitivnoga osnaženja, želim naglasiti sjajna postignuća u obrazovnome sektoru u proteklih osamnaest mjeseci. Želim usmjeriti pozornost na vrhunska znanja, vještine i pristupe koje su pokazali učitelji i ravnatelji u vrlo izazovnim okolnostima.

U proteklih osamnaest mjeseci pokazali ste predanost i otpornost nastavljati dalje u tamnim zastrašujućim danima s početka pandemije.

Ustrajali ste na vama bliskim vrijednostima suosjećajnosti, dobrote i kreativnosti dok ste podupirali svoju lokalnu zajednicu na načine o kojima prije niste ni sanjali.

Vaša osobna i kolektivna težnja da djecu i mlade ljude postavite na prvo mjesto rezultirala je razvitkom cjelokupne nove metodike učenja i poučavanja, kao i novim ispitnim sustavima (dvaput).

Dostojanstvo i poštovanje drugih koje ste pokazali svojom predanošću zajednici, svrhovitoj suradnji i pružanju potpore jednih drugima, kao i svijest o teškim putovima kojima smo prolazili, bili su izvanredni.

Procjenjivali ste rizike i upravljali postojećim sredstvima povećavajući mogućnosti svih u vašem okružju kako biste odgovorili na aktualne događaje na najvišem stupnju stručnosti.

Dok putujemo kroz nove dionice pandemijskih i postpandemijskih rješenja, i dalje ćemo se oslanjati na vašu stručnost koja se neprestano razvija. Nedvojbeno, imat ćete mogućnost daljnjega usavršavanja.

Zato, od prvoga učitelja, do svakoga idućega – hvala vam.

■ NAPOMENA ■ izabrala i pripremila: Snježana MostarkićMegan Dixon, voditeljica istraživačkoga odjela u Obrazovnoj zakladi Svete katoličke obitelji ■ Ujedinjeno Kraljevstvo: TES – izvorno: The Times Educational Supplement – publikacija namijenjena obrazovnim temama, pokrenuta 1910. godine kao dodatak dnevnim novinama The Times, od 1914. izlazi kao zasebna tiskovina, a od 1997.godine dostupna i na internetu ■ izvornik: www.tes.com ■