Učitelji stvaraju
LIKOVNI MI VOLIMO ■ 87. ■
Vučedolska golubica
objavljeno: 17. studenoga 2020.

Obilježivši dostojanstveno u jednodnevnom projektu Grad Vukovar,  njegovu simboliku i značenje, učenici su se sjetili priče o rimskom nalazištu i malenoj golubici/grlici/jarebici koja je ostala netaknuta kroz sva povijesna razdoblja. Lik smo golubice prikazali različitim likovnim tehnikma od prvog razreda.

1.razred

2.razred

3.razred

U razredu imamo učenicu čiji djed i baka žive u Vukovaru pa nam je ispričala što se trenutno događa u Vukovaru naglasivši da je grad obnovljen i pomalo podsjeća na „Dubrovnik na Dunavu” zbog kruzera koji pristaju u luci.

Cjelina: crta.

Nastavna tema: Crte po toku i karakteru.

Likovno područje: crtanje.

Likovni problemi (ključni pojmovi): crte po karakteru, simetrija, ritam i niz.

Motiv: a)  vizualni: vučedolska grlica.

Likovno tehnička sredstva i likovne tehnike: flomaster.

OBRAZOVNI ZADACI:

a) Stjecanje znanja: uočavati vrste crta na tijelu golubice, prikazati ih na  drugačiji način (redefinicija) – simbolično i  jedinstveno stvarajući geometrijskim oblicima igru boja i oblik elemenata, a crta je samo spojnica u elementarnom nizu. Uočavati oblik grlice koji je prikazan obrisnom crtom. Dodatno istaknuti oblik trokutima kojima se vrhovi šire u nepoznato.

b) Stjecanje sposobnosti: razvoj kreativnosti i originalnosti prilikom osmišljavanja kompozicije elemenata, vrste crta, razvoj vizualne percepcije – uočavanje izrade rada crtom, građenje crtom, simbolično isticanje crtom, razvoj likovnog izraza, razvoj motorike, uporaba flomastera, razvijanje mašte i sposobnosti razmišljanja, argumentirano vrednovati i analizirati svoj rad i rad drugih učenika na temelju ishoda.

ODGOJNI ZADACI:

Razvijanje samostalnosti, razvijanje empatije, razvijanje odgovornosti prema kulturnoj baštini (simbol Vukovara).

Tematska korelacija: Dan grada Vukovara i dio projekta Sjećanja na Vukovar.

ALBUM RADOVA

■  Radovi učenika 4. b OŠ Sveta Nedelja, nastali pod mentorstvom učiteljice Sandre VUK ■   Stranice razreda  ■ Stranica za likovnu kulturu