Aktualno
■ KONTROLIRANJE U OBRAZOVNOM SUSTAVU ■
Pretjeran nadzor onemogućuje rad u nastavi
objavljeno: 27. ožujka 2023.

Istraživanje provedeno 2021. godine pokazuje izravnu povezanost između osjećaja sreće u školama i učiteljske neovisnosti.

Iako se o učiteljskoj neovisnosti mnogo govori, često se stječe dojam da ju učitelji sve više gube. Stalno nadziranje, kritiziranje, pretjerano kontroliranje, propisivanje svakoga pojedinoga koraka odnosno nedostatak povjerenja u učitelje glavni su razlozi nezadovoljstva radom u nastavi. To pokazuju i izjave pojedinih učiteljica i učitelja, ali i nedavna istraživanja.

Zašto pretjerano nadziranje i upravljanje svakom pojedinošću nije spojivo s kreativnošću i slobodom učiteljskoga rada pišu i na primjerima pojedinih učitelja i njihovih iskustava obrazlažu autori obrazovnoga portala WeAreTeachers.

Članak Micromanagement Is Making Us Want To Quit Our Jobs & Here’s Why objavljen je na portalu WeAreTeachers.

Mnogo smo tekstova objavili na temu napuštanja učiteljske profesije, a razloga je cijeli niz: od preniskih primanja do visokoga stresa te svega onoga što se događa izvan učionice. No nedavna objava profesorice matematike Alice Keeler dodala je još jednu kap u prenapunjenu čašu. Nastavni rad u svojim je temeljima kreativan posao, a u praksi se često ostavlja jako malo prostora za kreativnost. Pretjeran nadzor tjera učitelje da napuste posao koji vole.

Pretjeran nadzor vrlo je rasprostranjen u našim školama

Korisnik @JustaGuy napisao je da je neko vrijeme radio u školi gdje su njegovi učenici postizali najviše rezultate na ispitima. No dobio je opomenu jer je njegov „uradi sad“ [kratak oblik zadatka koji služi u različite svrhe: uvod u nove sadržaje, sažimanje napravljenoga, ponavljanje i dr. – nap. prir.] trajao 17 sekunda dulje od propisanoga. Sedamnaest sekunda, ljudi!

Zastrašujuće posljedice takva postupanja? 80 % učitelja napustilo je tu školu. Preostalih 20 % iz različitih je razloga ostalo raditi, ali svi su imali iskustva s pretjeranim prohtjevima i prigovorima: od toga da su nailazili na odgovor ne na svaku ideju koju bi predstavili do toga da su bili prisiljeni poštivati pravila koja nisu imala nimalo veze s obrazovanjem i uspjehom učenika.

Pretjerano kontroliranje često se kao tema javlja i u našoj učiteljskoj grupi WeAreTeachers HELPLINE gdje se učitelji žale na ravnatelje koji propisuju način odijevanja, neprestance dolaze na uvide, kritiziraju izbor riječi u e-porukama te vrednuju učitelje objavljujući ocjene na oglasnoj ploči u zbornici.

Pretjeran nadzor često se skriva iza krilatice „pomoći učiteljima“

Rečeno nam je da će nam najnoviji kurikulum olakšati posao – a zapravo nas je lišio svake radosti i kreativnosti. Rečeno nam je da će poštivanje istih pravila za sve riješiti probleme s disciplinom, a vidimo da ista pravila ne djeluju istovjetno u svim uvjetima i sredinama. Prema nama postupaju kao prema djeci te – konačno – poruke koje nam upućuju pokazuju ozbiljan nedostatak povjerenja u učitelje.

Autonomija potiče zadovoljstvo u radu (i ne samo u učionici)

Korisnik @pvigg istaknuo je značenje autonomije za učitelje, a i rezultati istraživanja govore tomu u prilog. Godine 2017. provedeno je istraživanje na uzorku od 20 000 zaposlenika te je utvrđeno da je autonomija – uključujući i mogućnost donošenja odluka i sudjelovanja vlastitim zamislima, zatim rad s primjerenim i umjerenim nadzorom te određivanje odgovornosti – ključ za cjelokupno zadovoljstvo poslom. A i istraživanje iz 2021. godine pokazalo je izravnu povezanost između osjećaja sreće u školama i učiteljske neovisnosti.

Učitelji rijetko imaju prigodu sudjelovati u donošenju odluka, iznositi vlastite zamisli te raditi u uvjetima s umjerenim nadzorom

Čuli smo za ravnatelje koji su učiteljima zabranili piti kavu. Za nadzore u kojima je učitelj kažnjen jer nije bio na točno određenoj stranici propisanoga, u uredu obrazovnoga okruga kreiranoga nastavnoga programa. Te, naravno, za tvorce obrazovnih politika koji zahtijevaju da učitelji na početku školske godine predaju planove za cjelokupnu godinu.

Pa i kada škole rade pod najboljim ravnateljima, onima koji potiču kreativnost toliko dugo  koliko su i obrazovni ishodi zadovoljeni, radimo u sustavu koji pokreću ispiti visokoga rizika te stalno nadgledanje onih koji uopće nisu u obrazovanju.

I da, sve to utječe na to da se učitelji približavaju samom rubu odustajanja.

Kakvo je vaše iskustvo sa slobodom, neovisnošću i kreativnošću u nastavnome radu i ukupnom radu u školama? Osjećate li pritisak stalnoga nadzora ili kritike? Svoja iskustva, doživljaje i razmišljanja podijelite ispod objave ovoga članka na stranicama Školskoga portala na Facebooku.

■ NAPOMENA ■ izabrala i pripremila: Snježana Mostarkić ■ tekst je mjestimice prilagođen i dopunjen, a poveznica na izvornik nalazi se na kraju ove napomene ■ napisala: skupina autora iz Uredništva portala WeAreTeachers SAD: WeAreTeachers – portal koji se bavi temama školstva i obrazovanja ■ izvornik: www.weareteachers.com