Kolumna
Sandra VUK, majka dviju kćeri – buduće učiteljice i druge koja ni ne želi čuti o tome da nastavi maminim stopama. Entuzijast, osoba koja uvijek uči, sve je zanima i vjeruje u današnju djecu. Da bi cijeli proces bio što lakši, učenje smatra životnom igrom, uvijek traži nove spoznaje, metode i načine poučavanja. Zaljubljenik u nove tehnologije. Zaljubljenik je i u svoj posao i radost koju dijeli kad uđe u učionicu. Profesionalac u poučavanju već 27 godina. Uvijek željna prikazati primjere prakse, poučavati i odrasle. SLUŽBENO: učiteljica u OŠ Sveta Nedelja, učiteljica savjetnica, kolumnistica, e-mentorica, edukatorica o novim tehnologijama, županijska voditeljica. Kolumnistica je Školskog portala od siječnja 2015.
UČENJE NA DALJINU [ LJETNI SERIJAL ]
Izrada digitalnog Escape rooma [Kviza s ključem]
objavljeno: 20. srpnja 2020.

Digitalni Escape room izrađuje se na sličan način kao i kviz. Ono po čemu se izrada Escape rooma razlikuje u odnosu na izradu kviza je osmišljavanje „ključa“ za ulaz u igru te podjela obrasca u sekcije [unutar njih nalaze se pitanja]. Izrada spomenutog prikazana je ovdje.

NAPOMENA > Osim korištenja, već opisanih vrsta pitanja, moguće je umetnuti video i fotografije unutar obrasca kako bi Escape room učenicima bio još zanimljiviji.

Dodavanje ključa  ■
U sustavu je potrebno naznačiti koji se odgovor očekuje od učenika. Taj odgovor je ujedno „ključ“, tj. preduvjet da učenici pristupe igri [trebaju točno odgovoriti na pitanje]. Važno je paziti i točno naznačiti kako odgovor treba biti napisan [s točkom ili bez itd.] kako bi učenici lakše napisali odgovor. Također potrebno je odabrati da je odgovor u obliku Uobičajeni izraz, zatim opciju Sadrži, napisati odgovor na crtu [onako kako očekujete od učenika] te na kraju napisati na crtu tekst upozorenja na pogrešku [ono što će se učenicima prikazati ukoliko netočno napišu odgovor]. Izgled svih navedenih opcija nalaze se na prikazu 1.

Prikaz 1. Izgled opcija potrebnih za izradu „ključa.“

Dodavanje odjeljka [sekcije]

Nakon toga potrebno je podijeliti obrazac u sekcije [sekcije predstavljaju razine/nivoe koje učenici trebaju prijeći kako bi došli do kraja kviza]. Postupak se nalazi na prikazu 2.

Prikaz 2. Postupak dodavanja odjeljka [sekcije]

Dodavanje fotografija/slika, videozapisa

Osim različitih VRSTA PITANJA u obrazac se može umetnuti i fotografija/slika te video. Na takav način Escape room postaje puno zanimljiviji i dinamičniji. Kako biste bili sigurni da su učenici pogledali video, postavite pitanje vezano uz njega unutar samog obrasca [ispod umetnutog videa].

Prikaz 3. Umetanje fotografija/slika i videozapisa u obrazac

Prikaz 3.a Opcije umetanja fotografije/slike u Google Forms

Prikaz 3.b Opcije umetanja videozapisa u Google Forms

Za dodatne informacije o izradi Escape rooma nalaze se OVDJE.

Primjeri Escape rooma – kopije KOJE MOŽETE PREUZETI i urediti za svoje učenike

Primjeri Escape rooma – kopije KOJE MOŽETE PREUZETI i urediti za svoje učenike

Bilo bi nam drago da svoje primjere Escape rooma, kvizova i ostalih oblika obrazaca podijelite na FB stranici Webučionice

■ Piše:  Angelina JAKOPIN VUK  ■ novopridošla sam u „krug učiteljica razredne nastave [modul: informatika] ■ “ Volim učiti o novim mogućnostima poučavanja putem IKT tehnologije kao i pokazati drugima vlastite primjere rada koristeći spomenuto. Želja mi je pokazati kako svi mogu naučiti koristiti web alate i ostalu IK tehnologiju i time dodatno zainteresirati učenike za predviđene nastavne sadržaje. Drugim riječima, volim učiti, raditi, osmišljavati i gledati svijet „očima učenika.“ ■

■ Nastavak 1. ■ Digitalno učenje i digitalni alati

■ Nastavak 2. ■ Google Forms [obrasci]

■ Nastavak 3. ■ Google Forms – izrada kviza