NASTAVA NA DALJINU
Norveška do kraja školske godine neće bilježiti izostanak s nastave

Norveška će omogućiti učenicima da izostanu s nastave do kraja školske godine, a da se to ne bilježi u evidenciju izostanaka jer nastoji spriječiti da učenici budu kažnjeni zbog obrazovnih,

DNEVNA DOZA DOBRIH VIBRACIJA [13]

Zbivanja oko nas promijenila su naš uobičajeni ritam života i to nas može činiti tjeskobnima.

Povratak u školu i nastava na daljinu

Sukladno trećoj fazi planiranog pokretanja aktivnosti prema Zaključcima o mjerama Vlade Republike Hrvatske objavljenima 23. travnja 2020.

Osvijestimo koliko je važna vještina razmišljanja

Tijekom učenja i pamćenja potrebno je imati cilj i ići prema vještinama koje su važne za cijeli život.