Aktualno
NAČINI POUČAVANJA TEMELJNIH VJEŠTINA
Kako poučavati temeljne vještine?
objavljeno: 11. studenoga 2022.

„Nema ništa mekano u dobivanju otkaza. Polinomi i točke sa zarezom imaju svoju vrijednost, ali zasigurno jednaku, pa i veću, imaju i temeljne vještine. Stoga evo kako ih možemo poučavati da bi se učenici pripremili za poslove i za život.“

Zašto su temeljne vještine, koje se uobičajeno nazivaju mekanim vještinama, ključne u obrazovanju svakoga djeteta te kako ih poticati i poučavati u obrazovnom sustavu koji im i nije osobito naklon, možete pročitati u novom članku učitelja i autora Trevora Muira.

Članak How To Teach Essential Skills In School objavljen je na mrežnim stranicama Trevor Muir.

Nema ništa mekano u mekanim vještinama. U 21. stoljeću prvi razlog otpuštanja ljudi s posla nije nedostatno poznavanje rastavljanja polinoma na faktore ili nerazumijevanje pravopisnih pravila koja propisuju upotrebu točke sa zarezom. Razlog nije ni nepoznavanje posla koji obavljaju. Ljudi bivaju otpušteni jer ne znaju kako surađivati, kritički razmišljati, zračiti samopouzdanjem i razmišljati izvan okvira. Nema ništa mekano u dobivanju otkaza.

Polinomi i točke sa zarezom imaju svoju vrijednost, ali zasigurno jednaku, pa i veću imaju i temeljne vještine. Stoga evo kako ih možemo poučavati u školi da bi se učenici pripremili  za poslove i za život.

Ispitivanje interesa o poslovima i zanimanjima počnite što ranije

Dobro mjesto s kojega bismo trebali početi razmatrati to pitanje jest smjer kojim su se učenici uputili tijekom školovanja. Ako je konačni cilj škole pripremiti učenike za uspješan život, morali bismo biti vrlo praktični dok razmišljamo što škole čine da bi učenicima pomogle ostvariti takav uspjeh. Dio odgovora jest u tome da učenje bude više usmjereno na izbor zanimanja, ali isto tako da učenici dobiju pomoć kako bi tijekom 12-godišnjega školovanja mogli istražiti koje bi im zanimanje moglo odgovarati.

Učenici ne moraju doći do odgovora gdje bi željeli raditi nakon što je njihovo školovanje završeno, ali bitno je odgovore na to pitanje početi istraživati što prije. To im može pomoći pri usmjeravanju, kao i motivaciji u ispunjavanju zadataka u učionici te razumijevanju zašto je toliko ključno razviti temeljne vještine.

„Želiš biti inženjer? Znači, moraš naučiti kako raditi u timu da bi mogao izvršiti zadatke.“

„Želiš biti liječnica? U redu, morat ćeš znati usvajati složene znanstvene informacije, ali uz to ćeš morati razviti snažne vještine senzibiliziranoga ophođenja s pacijentima te vrhunske komunikacijske vještine.“

Kada učenici steknu osjećaj za pronalaženje smjera, mogu početi usvajati vještine nužne za napredovanje u budućim nastojanjima.

Organizirajte aktivnosti koje potiču razvitak takvih vještina

Budimo iskreni, suvremen obrazovni sustav ne pruža uvijek ono najbolje u pripremanju učenika da budu dobri suradnici, komunikatori, organizatori i kritički mislioci. Standardizirano ispitivanje i propisani sadržaji oblikovali su velike ispitopristupnike (ili rješavače ispita). I još jednom, nemam ništa protiv pripremanja učenika da budu upućeni u nastavne sadržaje. Veliko istraživanje pokazalo je da poslodavci visoko vrednuju zaposlenike koji usvajaju i obrađuju složene informacije. Međutim, uvijek u kombinaciji s tim ostalim vještinama koje razvijaju istinski uspješni učenici.

Potrebno je razvijati nastavne programe i pristupe koji će obilovati takvim vještinama. Zbog toga je Učenje utemeljeno na projektu (UUP) od nezamjenjive vrijednosti. UUP pruža praktično iskustvo kojemu učenici pristupaju s većim zanimanjem jer se učenje temelji na rješavanju autentičnih problema do kojih je učenicima stalo. Kada učenici dobivaju vjerodostojne zadatke i kada se od njih traži kritičko razmišljanje, suradnja, kreativnost, i drugo, oni više nemaju otpora prema napornu i zahtjevnu radu, već razvijaju vještine potrebne za izvršenje postavljenih zadataka.

Kreiranje učenja koje obiluje temeljnim vještinama

Kao primjer uzmimo učitelja prirodoslovlja koji planira nastavnu jedinicu o invazivnim vrstama. Učitelj svoje učenike može povesti u obližnji park i pokazati im ondje obitavajuće invazivne vrste koje uništavaju prirodni biljni svijet. Nakon što su se upoznali s problemom, Učenje utemeljeno na projektu nastoji ga riješiti. Da bi se to dogodilo, učenici mogu snimiti videozapise korisne za zajednicu, izraditi obrazovne letke ili čak planirati događaje koji će uključiti članove zajednice koji bi mogli osloboditi park od invazivnih vrsta.  

Da bi se takav projekt doveo do kraja, učenici ne samo što će morati učiti o invazivnim vrstama (usvajati obrazovne sadržaje), nego će i uvježbavati temeljne vještine kako bi izvršili takvu vjerodostojnu zadaću. Pritom će morati raditi u skupinama (suradnja), pronalaziti rješenja (kritičko mišljenje), kreirati letke (stvaralaštvo) itd. U tome je moć autentičnih zadataka. Kada se učenici bave zadaćama koje su svrhovite i smislene, sadržaje proučavaju na dubljim razinama razvijajući pritom temeljne vještine.

Služite se sredstvima koja učenicima omogućuju razvitak temeljnih vještina

Učitelji se mogu služiti sredstvima i izvorima koji učenicima pomažu razviti temeljne vještine. Na primjer, mrežna stranica Trello.com učenicima pruža odlične načine upravljanja vremenom i zadatcima. Oblikujući „ploču“ mogu ustanoviti stupce s naslovima  „Treba napraviti“, „U radu“ i „Obavljeno“. To će im pomoći ostati organiziranima te spoznati vrijednost organiziranja pri izvršavanju kompleksnih zadaća.

Drugo vrijedno sredstvo je Ugovor skupine. Taj ugovor je obvezujući čin koji podupire suradnju. Na početku bilo kojeg suradničkoga pothvata, prije negoli se krene u rad, učenici bi trebali ispuniti Ugovor skupine.

Ugovor je zajednički dokument koji razgovorom i dogovorom stvaraju te potpisuju svi članovi skupine. U osnovi to je dogovor postignut među članovima skupine u svrhu  postavljanja pravila koja vrijede za sve članove tijekom rada na projektu. Riječ je o dokumentu koji se stalno razvija (živućem dokumentu) na koji se članovi mogu pozvati i koji mogu upotrijebiti kao sredstvo kad god je nužno da jedni drugima pomognu održati nadležnost i odgovornost s obzirom na projektne uloge.

Služeći se sredstvima kao što su Ugovor skupine, Trello ili koje od ovih sredstava [poveznica upućuje na stranicu na engleskome jeziku, nap.], učenici imaju potrebnu  potporu u razvitku temeljnih vještina.

Ovdje možete poslati zahtjev i besplatno preuzeti obrazac za Ugovor skupine.

Služite se formativnim ocjenjivanjem kako biste učenicima pomogli razviti temeljne vještine

Formativno ocjenjivanje pruža učenicima povratne informacije o njihovu razvitku i napretku. Dok učenici razvijaju određenu temeljnu vještinu, učitelji s učenicima mogu podijeliti povratne informacije o tome koliko uspješno primjenjuju tu vještinu te što mogu učiniti da ju i dalje razvijaju.

Primjerice, ako je vještina koju učenici uvježbavaju komunikacija, učitelj može promatrati razrednu raspravu te se poslužiti ovim rubrikama kako bi učenicima dao povratne informacije.

Ako učitelj učenikovu vještinu prepoznaje kao onu koja je „u razvoju“, može obavijestiti učenika o njegovu napretku te mu osigurati okružje u kojem će se i dalje razvijati kako bi nastavio napredovati u tome polju te kako bi učitelj mogao i nadalje provjeravati njegovu uspješnost.

Takav oblik povratne informacije trebalo bi pružati kontinuirano za sve temeljne vještine.

Što učenici budu redovitije primali povratne obavijesti te što budu imali više prigoda razvijati temeljne vještine, to će njihova uspješnost biti veća.

Na temeljne vještine gledajte kao na mišiće

Temeljne vještine nalikuju mišićima: što ih više uvježbavate, postaju jačima. Zbog toga je toliko presudno da obrazovni sustav u prvi plan stavlja njihov razvoj. Radna snaga dvadeset i prvoga stoljeća podrazumijeva ljude s temeljnim vještinama.

Produktivno i funkcionalno društvo ima potrebu za kritičkim misliocima koji će znati rješavati velike probleme. Ima potrebu za suradnicima koji znaju raditi jedni s drugima te ljudima koji su organizirani i usmjereni na postizanje ciljeva.

Škola može biti mjesto gdje će se te značajke i vještine razvijati.

Kakva je situacija u vašoj školi i učionici? Imate li dovoljno mogućnosti uključivati aktivnosti i oblike rada koji potiču razvitak temeljnih vještina? Jesu li temeljne vještine zastupljene u hrvatskoj obrazovnoj praksi? Koja su vaša iskustva?

Svoja razmišljanja možete podijeliti u komentarima ispod objavljenoga članka na stranici Školskoga portala na Facebooku.

■ NAPOMENA ■ izabrala i pripremila: Snježana Mostarkić ■ tekst je mjestimice uređen i prilagođen, a izvorniku se može pristupiti na poveznici na kraju ove napomene  ■ Trevor Muir, učitelj i autor knjiga iz područja obrazovanja među kojima su The Collaborative Classroom i The Epic ClassroomSAD: Trevor Muir – mrežne stranice autora i učitelja Trevora Muira ■ izvornik: www.trevormuir.com