UČENJE
Za uspjeh je bitan dobar kurikul koji učenicima pomaže učiti

Svaki program ima jedan cilj: pomoći učenicima učiti. Bez obzira na to u kojoj se zemlji nalazi vaša škola, učenički uspjeh počinje solidnim planom.

Navike

Novim kurikulumom međupredmetne teme Učiti kako učiti jasno su ispisana očekivanja od učenika u procesu učenja i pamćenja.

Procjene usmjerene na učenike

Učitelji uobičajeno raspolažu vlastitim setom metoda kojim se koriste kako bi se uvjerili da njihovi učenici uistinu uče.

Nije uvijek lako održati korak s nastavnim satom

Poremećaj pozornosti ili nesposobnost držanja koraka s učiteljevim poučavanjem? Jeste li svjesni stvarnih mogućnosti svojih učenika? Na što treba obratiti pozornost? Prisjetimo se kognitivnih