Angelina Jakopin Vuk
Stručno usavršavanje učitelja

Stručno usavršavanje učitelja i nastavnika predstavlja jedan od glavnih elemenata vrednovanja njihove stručnosti prema Pravilniku o napredovanju učitelja i nastavnika u osnovnom i srednjem škol

Produženi boravak

Prema Pravilniku o organizaciji i provedbi produženog boravka u osnovnoj školi (2019.) produženi je boravak poseban oblik odgojno-obrazovnog rada koji se organizira izvan redovite nastave.

Jednostavnije i prihvatljivije usvajanje nastavnog sadržaja koristeći se nastavnim sredstvima i pomagalima

Nastavna sredstva predstavljaju sve didaktički oblikovane materijale kojim se koristimo kako bismo učenicima zorno prikazali određenu pojavu i time im omogućili jednostavnije i prihvatljivije usv

Naglasak je na aktivnom sudjelovanju učenika

Projektna je nastava oblik nastave u kojem je naglasak na aktivnom sudjelovanju učenika u nastavnom procesu u svrhu usvajanja postavljenih kompetencija kako navodi Matijević (2008.).