Gordana Juras
Kako smo se zabavili uz lektiru Emil i detektivi

Njemački detektivski roman Ericha Kästnera Emil i detektivi odličan je primjer za upotrebu suvremenih metoda poučavanja tijekom obrade lektire.

Hrvatska u europskom okružju

Često, da bih motivirala svoje učenike za određene nastavne sadržaje, pribjegavam različitim oblicima rada.

Duh u močvari

S obzirom na to da djeca vole zagonetke i uzbudljive priče vjerovala sam da će im roman Ante Gardaša „Duh u močvari“ – koji je slijedio kao nova lektira – biti zanimljiv.

Projekt Čovjek

Kako bi učenicima približila nastavne sadržaje cjeline Čovjek, a učenje učinila zanimljivijim i lakšim, pripremila sam im poseban projekt čiji su sadržaji pratili obrađene nastavne jedinice