Sandra VUK, majka dviju kćeri – buduće učiteljice i druge koja ni ne želi čuti o tome da nastavi maminim stopama. Entuzijast, osoba koja uvijek uči, sve je zanima i vjeruje u današnju djecu. Da bi cijeli proces bio što lakši, učenje smatra životnom igrom, uvijek traži nove spoznaje, metode i načine poučavanja. Zaljubljenik u nove tehnologije. Zaljubljenik je i u svoj posao i radost koju dijeli kad uđe u učionicu. Profesionalac u poučavanju već 27 godina. Uvijek željna prikazati primjere prakse, poučavati i odrasle. SLUŽBENO: učiteljica u OŠ Sveta Nedelja, učiteljica savjetnica, kolumnistica, e-mentorica, edukatorica o novim tehnologijama, županijska voditeljica. Kolumnistica je Školskog portala od siječnja 2015.
Nedostaju riječi

Strah me izreći, ali ponekad pomislim (počevši od mog vlastitog školarca) da su lijeni da iskažu veći trud i da u svemu im nedostaje

Učili smo, učimo i dalje

Razmišljajući o tome kako je ta zajednica nastala, nametnula su mi se dva odgovora:
a) U današnje je vrijeme pametni telefon sveprisuta

Tradicionalno ili suvremeno

Novim kurikulumom učitelju je dopušteno da nakon inicijalne provjere sam odabere djela koja će učenici čitati.

Zar nije bilo zelene?

… pozivaju na svoje pravo kreativnosti zbog čega njihov rad nije javan i dostupan.

Na putu dobrote

… koje je u svih sudionika potaknulo provođenje projekta „Dvadeset dana dobrote“ te takvo ozračje prenijeti i u novi projekt.

Korak dalje

Prvi izbor bio mi je moj matični fakultet (Učiteljski fakultet u Zagrebu), ali me iznos od 60 000 kuna brzo „ohladio“.

A gdje da krenem?

Iako sam ovih dana dobila neke nagrade i potvrde svojega rada, zasad su mi jedino mjerilo uspješnosti (koje zaista priznajem) moji učenici.

Kad misle da su me nadmudrili…

…katkad lažu preda mnom radi nekoga višeg cilja. Sve više proučavam literaturu vezanu za komunikaciju.

Učiti u drukčijemu okružju

Ta je rečenica još jedna potvrda rezultata ankete koju sam provela u svojemu 3. b razredu.

Lijepe riječi

Imam osjećaj da smo „oguglali“ na sve što je pohvalno − na uspjehe svojih učenika, na dobro ozračje u razredu… Katk